op deze pagina worden de afkortingen uit gelegd die gebruikt worden bij P2000

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A


Omhoog
AB <roepnummer> Adembeschermingsvoertuig
ABVV Uitvoering onder de Algemene Berging en Vervoerscondities
ABWC Algemeen Brandweer Wedstrijd ComitÚ
AC Alarmcentrale (BRW)
ACP Algemeen Christelijke Politiebond
AE Aanhoudingseenheid (politie) (info op arrestatieteam.nl)
AG <roepnummer> / AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (BRW)
AHV Ambulance Hulpverlening
AID Algemene Inspectiedienst
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AL <roepnummer> Autoladder (ladderwagen BWR)
Alex Roepnaam KLPD (afkomstig van Alexanderkazerne van de Rijkspolitie in Den Haag)
AMBU Ambulance
AMBU-team Team van Ambulanceverpleegkundigen
ANPV Algemene Nederlandse Politievereniging
ANWB Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
AP <roepnummer> Aggregaataanhanger (BRW)
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AS <roepnummer> hd Autospuit hoge druk (BRW)
AS <roepnummer> ld Autospuit lage druk (BRW)
AS <roepnummer> ld/hd Autospuit gecombineerde hoge / lage druk (BRW)
AT Arrestatieteam
AT Arrestant
AVLS Automatisch Voertuig Locatiesysteem
AZ Ambulancezorg
AZ Academisch Ziekenhuis (vaak met toevoeging van een letter, bijv. AZU = Academisch Ziekenhuis Utrecht)
AZC Asielzoekerscentrum


B


Omhoog
BAW Bericht voor Alle Wagens (politie)
BBE-K Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht
BBE-M Bijzondere Bijstandseenheid Korps Mariniers (uitleg BBE-M) (info op arrestatieteam.nl)
BBE-P Bijzondere Bijstandseenheid Politie (info op arrestatieteam.nl)
BBE-SIE Bijzondere Bijstandseenheid Snelle Interventie Eenheid (info op arrestatieteam.nl)
BG <roepnummer> haakarmbak Basis Groepsuitrusting (BRW)
BHV Bedrijfshulpverlening
BOA Bijzondere / Buitengewone Opsporingsamtenaar
BOT Bijzonder Ondersteuningsteam (Justitie) (info op arrestatieteam.nl)
BPD / BPI Beheerder PD / PI
BraTra Brand en traangaseenheid (politie)
BRV Brandweervaartuig
BRW Brandweer
BRZO Besluitrisico Zware Ongevallen
BSB Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (KMAR)
BTBE Bijzondere Technische Bijstandseenheid (info op arrestatieteam.nl)
BTGV Benadering Techniek Gevaarlijke Verdachten
BUD Bureau Uitvoerende Dienst (politie)
BVD Bevelvoerder Van Dienst (BRW)
BWR Brandweer
BZA / (MIN)BZK / BIZA Ministerie van Binnenlandse Zaken


C


Omhoog
C Commando / Commandant / Chef
C2000 Communicatie 2000
CADI Zie KADI
CBR Centraal Bureau Rijbewijzen
CCK Calamiteiten Commando / Controle Kamer
CDT Commandant (BRW)
CE <roepnummer> Combinatie Eenheid (combinatie van HV en TS) (BRW)
CHvD Chef van Dienst
CID Criminelen Informatiedienst
CIP Concern Informatiemanagement Politie
CMI Centraal Meldpunt Incident Management (berger mag niet wegslepen zonder toestemming politie) (uitleg CMI/CMV)
CMK Centrale Meldkamer
CMV Centraal Meldpunt Vrachtwagenberging (uitleg CMV/CMI)
COBA (1 t/m 7) Co÷rdinatie Ongevalbestrijding Autosnelwegen (1 t/m 7 geeft de groote van de alarmering aan)
COH Commando Haakarmbak
COPI Co÷rdinatie Plaats Incident
CORI COBA voor spoorwegen
CoRT Commandant Rampterrein (Uitleg GRIP)
COT Instituut voor veiligheids- en crisimanagement
CP Commando Post
CPA Centrale Post Ambulance
CRI Centrale Recherche Informatiedienst
CT <roepnummer> Crashtender (BRW)
CTPI Co÷rdinatieteam Plaats Incident (Uitleg GRIP)
CvD Commandant van Dienst
CvDG Commandant van Dienst Geneeskundig


D


Omhoog
DA <roepnummer> Dienstauto (BRW)
DB <roepnummer> Dienstautobus (BRW)
DECO-bak Decontaminatiebak (Haakarmbak ten behoeve van het ontsmetten van personen en gereedschappen, gebruikt bij een inzet met gevaarlijke stoffen) (=OTH) (BRW)
DGVP Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
DHV Directe Hulpverlening (surveillancedienst politie)
DJI Dienst JustitiŰle Inrichtingen
DKDB Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (politie)
DKMARLV Dienst Luchtvaart Koninklijke Marechaussee
DLH Dienst Levende Have (paarden- en hondenbrigade politie) (KLPD DLH)
DP <roepnummer> Haakarmbak dompelpomp (BRW)
DPA <roepnummer> Dompelpomp Aanhanger (BRW)
DPU <roepnummer> Dompelpomp Unit (BRW)
DV&amp;O Dienst Vervoer en Ondersteuning (Justitie)
DVI Disaster Victim Identification (=RIT)


E


Omhoog
ECD Economische Controledienst (FIOD-ECD) (Belastingdienst)
EHAD Eerste Hulp Aan Drenkelingen
EHBI Eerste Hulp Bij (milieu) Incidenten
EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHD Eerstehulpdienst
EHV Eerstehulpverlening
EOC / EOD Explosieven Opruimingsdienst (=landmacht) / Opruimingscommando (= luchtmacht)


F


Omhoog
FDN Federatie Dierenambulances Nederland
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-ECD) (Belastingdienst)


G


Omhoog
GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GHOR)
GBO Groep Bijzondere Opdrachten (politie)
GBT Gemeentelijk Beleidsteam (Uitleg GRIP)
GCC Gemeentelijk Co÷rdinatiecentrum (Uitleg GRIP)
GG&amp;GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
GGD Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg (╗ RIAGG)
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en rampen
GIS Gemeenschappelijk Informatiesysteem
GM <roepnummer> Gereedschap / Materiaalwagen (BRW)
GMC / GMK Gemeenschappelijke Meldcentrale / Meldkamer (meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst)
GMS Ge´ntegreerd Meldkamersysteem
GNK Geneeskundige Combinatie (bestaat uit MMT, SIGMA en AMBU-team)
GRIP Geco÷rdineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GRIP 0 (Rampstatus) Dagelijks optreden van hulpdiensten (Uitleg GRIP)
GRIP 1 (Rampstatus) routinematige co÷rdinatie ter plaatse. (Alleen op het plaats incident wordt een operationele staf ingericht; het CTPI) (Uitleg GRIP)
GRIP 2 (Rampstatus) bestuurlijke co÷rdinatie op gemeentelijk niveau (CTPI wordt CoRT, onder leiding van ÚÚn persoon; de brandweercommandant) (Uitleg GRIP)
GRIP 3 (Rampstatus) bestuurlijke co÷rdinatie op regionaal niveau (ramp strekt zich uit over meerdere gemeenten, burgemeesters van de gemeenten gaan in overleg met de minister van BIZA en de commissaris van de koningin) (Uitleg GRIP)
GRIP 4 (Rampstatus) bestuurlijke co÷rdinatie op provinciaal en nationaal niveau (ramp overschrijdt regio -of provinciegrens, de minister van binnenlandse zaken krijgt de leiding) (Uitleg GRIP)
GSH Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak (haakarmbak met materialen ter bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen) (╗ OGS) (BRW)
GSO Grootschalig Optreden


H


Omhoog
HA <roepnummer> Haakarmvoertuig (BRW)
HA/CP <roepnummer> Commando- Haakarmbak (BRW)
HALT Het Alternatief
HAP Huisartsenpost
HDL Handhavingsdienst Luchtvaart (MINVWS)
HKS Herkenningssysteem
HOD <roepnummer> Hoofdofficier van Dienst (BRW)
HOVD Hoofdofficier van Dienst
HOvJ Hulpofficier van justitie
HRB Hoog Risico Beveiliging (KMAR) (info op arrestatieteam.nl)
HS-GHOR Hoofd Sectie GHOR
HTT Helikopter Traumateam (traumahelikopter)
HV <roepnummer>1 Hulpverleningsvoertuig klasse 1 (groot model) (BRW)
HV <roepnummer>2 Hulpverleningsvoertuig klasse 2 (klein model) (BRW)
HV <roepnummer>3 Hulpverleningsvoertuig klasse 3 (beperkte bepakking) (BRW)
HVH Hulpverleningshaakarmbak (BRW)
HW <roepnummer> Hoogwerker (BRW)


I


Omhoog
IBT Intern Bijstandsteam (Justitie) (info op arrestatieteam.nl)
ILM Interim Landelijk Mobilofoonnet
IM Incident Management (berger mag wegslepen zonder toestemming politie) (publiekssite incident management)
IND Immigratie &amp; Naturalisatiedienst
ISC ICT- Service Co÷peratie Politie Justitie en Veiligheid
ITO Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (tegenwoordig: ISC)
IVIC Internationale Vakbeurs Incident management, Crisisbeheersing &amp; Rampenbestrijding
IVVP Internationale Vakbeurs Voor Politie en erkende beveiligingsbranche


J


Omhoog
JZZ Jeugd- en Zedenzaken (politie)


K


Omhoog
KADI Kantinedienst (voertuig t.b.v. catering bij bijv. incidenten en evenementen)
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
KLPD-DSRT KLPD Dienst Specialistische Recherche Toepassingen(info op arrestatieteam.nl)
KLPD-DTOO KLPD Dienst Technische Operationele Ondersteuning (tegenwoordig: KLPD DSRT)
KLu Koninklijke Luchtmacht
KMAR Koninklijke Marechaussee
KMC Korps Mobiele Colonnes
KNAC Koninklijke Nederlandse Automobielclub
KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond Redden Drenkelingen (= RN)
KNRM Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
KR <roepnummer> Kraanwagen (BRW)
KTS Korte Termijn Schengen (mobilofoonnet t.b.v. korte grensoverschrijdende acties)
KWC Kustwachtcentrum
KWC Kustwachtcentrum


L


Omhoog
LBB Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (Justitie) (info op arrestatieteam.nl)
LBT Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding
LMR Leidraad Maatramp (BIZA)
LOP Leidraad Operationele Prestaties (BIZA)
LP <roepnummer> Logistiek Piket (BRW)
LSOP Politie Onderwijs- en Kenniscentrum (tegenwoordig: Politieacademie)
LUPO Luchthavenpolitie (opgeheven, taken worden uitgevoerd door de DKMARLV)
LVBT Landelijk Verkeersbijstandsteam (KLPD)
LVBT Landelijk Verkeersbijstandsteam (KLPD)


M


Omhoog
MAA Medical Air Assistance (ANWB traumaheli)
MarBat Marechaussee Bataljon (KMAR)
MCU Mobiele Communicatie / Commando Unit (VCĺs van de KLPD, compleet met kanalen van de ambulance, brandweer en KMAR)
MDO Multidisciplinair Overleg
MDT Mobiele Dataterminal
ME Mobiele Eenheid (politie)
MF <roepnummer> Multifunctionele Haakarmbak (BRW)
MINDEF Ministerie van Defensie
MINVWS Ministerie van Verkeer en Waterstaat
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MK Meldkamer
MMT Mobiel Medisch Team
MOB Mobilofoon
MOB Medische Ondersteuning Brandweer
MPT Maritime Police Team (info op arrestatieteam.nl)
MS <roepnummer> Motorspuitaanhanger (BRW)
MSA / MRSA Motorspuitaanhanger (BRW)
MUG Medische Urgentiegroep (BelgiŰ)
MUH Medische Urgentie Heli (traumahelikopter)


N


Omhoog
NATRES Nationale Reserve
NBDC Nationaal Brandweer Documentatie Centrum
NCC Nationaal Co÷rdinatiecentrum (Uitleg GRIP)
NCIPS Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking
NFC Nederlandse Frequentie Commissie
NFI Nederlands Forensisch Instituut
NIBRA Kennisinstituut voor brand- en rampenbestrijding
NLA Nederlandse Luchtvaartautoriteit (MINVWS)
NPA Nederlandse Politieacademie
NPB Nederlandse Politiebond
NPI Nederlands Politie Instituut
NRK Nederlandse Rode Kruis
NS Nederlandse Spoorwegen
NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding


O


Omhoog
O (Otto) (= code 1000) PatiŰnt Overleden (Ambulance)
OC Operationeel Co÷rdinator
OD <roepnummer> Officier van Dienst (BRW)
OGS Ongeval met Gevaarlijke Stoffen (╗ GSH) (BRW)
OGS Optische- en Geluidssignalen (ook wel &quot;optische- en akoestische signalen&quot; of &quot;toeters en bellen&quot;)
OMS Openbaar Meldsysteem
OPS Opsporingssysteem (politie)
OSC On Scene Commander
OSP Ondersteuningspeloton
OT Observatieteam (politie) (info op arrestatieteam.nl)
OTH Ontsmettings Haakarmbak (Haakarmbak ten behoeve van het ontsmetten van personen en gereedschappen, gebruikt bij een inzet met gevaarlijke stoffen) (=DECO-bak) (BRW)
OvD Officier van Dienst
OvDG Officier van dienst geneeskundig
OvJ Officier van Justitie


P


Omhoog
P2000 Pager 2000
PA Personenauto
PawPel Pantserwagen Peloton (KMAR) (info op arrestatieteam.nl)
PawPo Pantserwagen Peloton (KMAR)
PB <roepnummer> Poederblusvoertuig
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PC Persoonscontrole
PCC Provinciaal Co÷rdinatiecentrum (Uitleg GRIP)
PD Plaats Delict
Peter Roepnaam ILM
PG Procureur Generaal
PI Plaats Incident
PID Politie Informatiedienst
PIT Surveillancedienst politie (zo genoemd om het blauwe zwaailicht ('pit') op het dak, afkomstig van politie Amsterdam)
PLD Politie Luchtvaartdienst (KLPD)
PM <roepnummer> Personeel / Materieelvoertuig (BRW)
PMK Politie Meldkamer
PO2002 Politieonderwijs volgens de methode van 2002
PORTO Portofoon
PT Portofoon
PV Proces Verbaal
PVD Politie Verbindingsdienst


R


Omhoog
RAG Recherche Assistentiegroep
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RB Reddingsbrigade
RBP BRZO Rampenbestrijdingsplan Besluit Rampen en Zware Ongevallen
RBP LPG Rampenbestrijdingsplan LPG
RBP NH3 Rampenbestrijdingsplan NH3 (=ammoniak)
RBT Regionaal Beleidsteam (Uitleg GRIP)
RCDT Regionaal Commandant (BRW)
RCvD Regionaal Commandant van Dienst (BRW)
RDW Rijksdienst Wegverkeer
REC Regionale Expertisecentra
RGF Regionale Geneeskundige Functionaris
RGO Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden
RHH Reddingshonden Hulpdienst Holland
RHWW Reddingshonden Werkgroep Westervoort
RHWZ Reddingshonden Werkgroep Zeeland
RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (╗ GGZ)
RIB Rigid Inflateable Boot (= speedboot)
RIT Rampen Identificatieteam (=DVI)
RIV Rapid Intervention Vehicle (=snel interventievoertuig) (BRW)
RLD Rijksluchtvaartdienst
RN Reddingsbrigades Nederland (= KNBRD)
ROC Regionaal Operationeel Centrum
ROGS Regionale Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen (BRW)
ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (BRW)
ROT Regionaal Operationeel Team (Uitleg GRIP)
ROT Regionaal Ondersteuningsteam
RT Rampterrein
RVHT Regionaal Verkeers-handhavingsteam (politie)
RVI Rijksverkeersinspectie
RWS Rijkswaterstaat


S


Omhoog
SAR Search And Resque
SB <roepnummer> Schuimblusvoertuig (BRW)
SBB Staatsbosbeheer
SEH Spoedeisende Hulp
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SL <roepnummer> Slangenwagen (BRW)
SO <roepnummer> Stafofficier (BRW)
SP <roepnummer> Haakarmbak speciaal (BRW)
SPB Schuim- / Poederbluswagen (BRW)
SPEC(-container) Haakarmbak Speciaal (haakarmbak met diverse bijzondere materialen t.b.v. technische ondersteuning) (BRW)
SPOPO Spoorwegpolitie (KLPD)
SWAB Samen Werken Aan Bereikbaarheid (spitsteams politie)


T


Omhoog
TAS Tankautospuit (BRW)
TAWA Tankwagen (BRW)
THW Technisches Hilfswerk
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TOD Technische Ongevallendienst (=VOA)
TR Technische Recherche
TR Technische Recherche
TS <roepnummer> hd Tankautospuit hoge druk (BRW)
TS <roepnummer> hd/ld Tankautospuit gecombineerde hoge / lage druk (BRW)
TS <roepnummer> ld Tankautospuit lage druk (BRW)
TW <roepnummer> Tankwagen (BRW)


U


Omhoog
UGS Uitgaansstelling (Centrale verzamelplaats voor de hulpverleningsdiensten, om vanuit die positie gezamenlijk op te rijden naar een incident)
USAR Urban Search and Rescue Team


V


Omhoog
VAG Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband (politie) (info op arrestatieteam.nl)
VBB Vereniging Belangstellenden Brandweerwezen
VBB Vereniging Bergers Belangen
VBS Nederlandse Vereniging van Bergingsspecialisten
VC <roepnummer>1 Verbinding- / Commandowagen klasse 1 (groot model) (BRW)
VC <roepnummer>2 Verbinding- / Commandowagen klasse 2 (klein model) (BRW)
VC3 Verbinding- / Commandowagen klasse 3 (OVD-voertuig) (BRW)
VCK Verkeers Commando / Controle Kamer
VCU Verbindings Commando Unit
VD <roepnummer> Verbindingsdeskundige van Dienst (BRW)
VHD Verzekeringshulpdienst (takel)
VMHP Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren
VOA Verkeersongevallen Analyse (=TOD)
VPO Verlaten Plaats Ongeval (vb: doorrijden na aanrijding)
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VW <roepnummer> Vrachtwagen (BRW)


W


Omhoog
WA Waarschuwingsadres
WAN WAN-gegevens = verzekeringsgegevens
WO <roepnummer> Waterongevallenwagen (BRW)
WVD Waarschuwings- en Verkenningsdiensten
WvS Wetboek van Strafrecht


X


Omhoog
X-pol Landelijk Systeem Proces Verbaal